Jak připravit děti na příchod čerta!

Blíží se 5. prosinec. Den, který je každý rok charakteristický příchodem Svatého Mikuláše, anděla a čerta. Svatý Mikuláš je patronem námořníků a dětí. Byl to velmi štědrý člověk, a proto se zachovala tradice, že Mikuláš dětem nosí dobrůtky.

Hodným dětem ovoce, oříšky. Zlobivým uhlí, cibuli, někdy také dokonce řepu, ale každému přinese něco dle jeho zásluh. Někdo se na něj těší, jiný by ho naopak nejraději vyřadil z kalendáře.

Rodiče, ruku na srdce, kolikrát jste své dítě strašily příchodem čerta? Ještě se párkrát vyspíš a je tady čert s Mikulášem, a jestli jsi zlobil, tak si tě odnese do pekla. Blíží se ten den a Vám se honí hlavou, že je to skvělý moment, jak to své dítko donutit poslušnosti? Sotva čerti zmizí z dohledu, už se hlásí o slovo Ježíšek. Nevím, nevím, jestli ti něco přinese. Otázkou je, zda tento postup vede k nějakému pozitivnímu výsledku.

Dítě stále žije pouze ve stresu, je úzkostné, neprůbojné. Bojí se domů přijít s ošklivou známkou, poznámkou. Pokud nemusí s jeho negativy seznamovat rodiče, raději jim lže a kontakt s nimi stahuje na absolutní minimum.
Děti strašíme, než abychom jim zajistily báječný prožitek. Je to přeci zvyk, každý jako jiný. Když se nad tím zamyslíme, tak všechny ostatní zvyky týkající se svatých a významných osobností jsou víceméně pozitivní. Chození svaté Barbory, Ježíška, na Velikonoce s pomlázkou.

Proč by mezi ně nemohl patřit i příchod čerta?

Čert může být také hodný. Stačí se s ním pouze domluvit, aby nebyl tolik hlučný, Vaše děcko nestrašil, že ho hodí do pytle. To neudělá nikdo jiný než vy rodiče. Masky jsou také již na trhu různé. V pohádce s Čerty nejsou žerty, byli hodní, nepočítám tedy Lucifera. Čerti kárali lidi pouze za své hříchy.

Příznivci strašení jsou dvojího druhu – zastánci strašení. Rodiče těchto dětí chtějí dítě přinutit, aby něco dělalo jinak nebo nedělalo.

Nejde jim o samotnou návštěvu čerta, ale spíše o dobu před čertem a po čertech.

Tohle viděl čert. Čert je pro rodiče skvělým nástrojem, jak s dítětem manipulovat. Druhá skupina rodičů jsou takzvaní sadisti. Mají radost z toho, jak se děti bojí, ti se křečovitě drží rodičů kolem krku, jejich děti se po návštěvě čerta začnou třeba čertpomočovat nebo zadrhávat v řeči. Nevěříte? U dětí, které k tomu mají vrozené dispozice, může stres z čerta spustit vadu řeči a dítě může začít koktat.
Koktavost (též zejména odborně balbutismus, balbuties). Jde o postižení, které zabraňuje pacientovi v plynulé řeči. Nejčastějším projevem je opakování první slabiky slova, méně často pak slova celého. Tento jev je často taktéž doprovázen nejrůznějšími pohyby, jako například pohyby hlavou, křečovité sevření obličeje a podobně. Řeč je v některých případech proložena neúmyslnými pauzami, kdy koktavý člověk není schopen vydat žádný zvuk (tzv. řečové bloky).

Vyskytuje se asi u 1% populace (v Čechách je však uváděno postižení až 4% populace). Koktavosti není známa příčina, ale jako jedna z příčin je považován šok, vystrašení. Setkání s čertem může být pro děti stejně stresující záležitostí, jako je pro dospělé přepadení v parku. Protože jsem dříve také s tímto problémem bojovala a znám několik jedinců, u kterých byl spouštěčem koktavosti právě příchod čerta, tak na to zde upozorňuji. Seznámila jsem se s nimi v září minulého roku v Třinci na kurzu takzvané Nové mluvy.

Je to prozatím u nás jediná osvědčená metoda, jak nad koktavostí vyhrát a zbavit se jí už navždy. Všichni jsme udělali veliké pokroky a náš život se obrátil o 180 stupňů. Nebojíme se telefonování, oslovit cizího člověka, koupit si lístek, již nás nic v komunikaci nesvazuje jako dříve.

Pro někoho možná naprosto obyčejné přirozené věci, ale pro nás to dříve byly velmi trapné a stresující okamžiky, kdy jsme zčervenali, byli středem pozornosti, a buď ze sebe nevydali ani hlásku nebo několikrát slovo či slabiku zopakovali. Mladá, temperamentní slečna, která se mnou procházela terapií, obrečela, když si poprvé koupila jízdenku v autobuse. Dříve chodila s papírkem, kde měla napsáno, kam chce jet, aby nemusela mluvit.

Další je šťastný, že si konečně našel dívku. Bál se jakoukoli oslovit, že ji svým mluvným projevem ihned odradí, již mluví plynule a je šťastný. A já? Již mám nadosah vystudovat pedagogickou školu, na kterou jsem se stěží dostala, kvůli mé poruše řeči a splnit si svůj sen – stát se paní učitelkou. Za mých tehdejších zadrhávajících podmínek, bych ji zřejmě neměla šanci nikdy dokončit. Již neovládá koktavost nás, ale my ji. S radostí jsme se s ní rozloučili a dali jí navždy sbohem.
Rodiče si často neuvědomují, jak jediný okamžik může změnit jejím dětem celý život. Lepší a trvalejší způsob je, pomoci dítěti, aby nám bylo partnerem a vůbec nepotřebovalo být zastrašeno.

Letošní čert a Mikuláš může odstartovat novou éru. Jak to udělat? Nestrašte je, těšte se na ně. Mluvte o čertech a jejich návštěvě, mluvte s dětmi, čeho se bojí na čertech. Najednou se stane, že čert pro děti nebude tajemné monstrum, ale kouzelná bytost.

Řekněte dětem, nevím o nikom, koho by čert kdy do pekla odnesl.

Jiní rodiče to dělají, protože chtějí, aby byly jejich děti hodní, to já dělat nechci, protože my se spolu domluvíme viď? Říkejte pravdu, když se Vás dítě zeptá – věříš na čerty? Ne a ty? Ono se možná bude ptát starších kamarádů a ti mu řeknou něco jiného.

Nemusíte říkat pravdu, jak to je. Jen to, co si myslíte. Myslím si, že čert neexistuje. Nejlepší je prožít Mikuláše bez stresu s dárky, jako je ovoce a malá sladkost. „Ideální je vyvolat pozitivní vjemy, a ne strach“. Buďte v té situaci parťáci svých dětí, buďte jim oporou. Když se budou bát, obejměte je a chraňte. Uvidíte, že zážitky s čertem a Mikulášem budou mnohem lepší a hlavně bez trvalých následků!

za SPOkoJENÍ, o. p. s. Jana Vlasáková

Spokojení jsou obecně prospěšná společnost, která si klade za cíl pomáhat dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností a tedy i sníženou schopností sociálního kontaktu.

Komentáře