Opožděný vývoj řeči

Řeč je jedna z nejsložitějších lidských činností, u které se také setkáváme s různými odchylkami ve vývoji řeči. Jedna z nich je opožděný vývoj řeči.

Co si pod tím představit?

Období kolem  3 narozenin tu hraje klíčovou roli. Pokud dítko zaostává v mluvení oproti svým vrstevníkům, je potřeba tomu věnovat určitou pozornost.

Jistě se ptáte: A na co se zaměřit?

Je nutné hledat příčiny, proč je dítko ve vývoji řeči o něco pozadu, popř. vyloučit :

  • Sluchovou vadu: Pokud máte jen podezření, že dítě nedoslýchá, ihned navštivte odborného lékaře ORL nebo foniatra.
  • Vadu zraku: Na vytváření správné výslovnosti u dětí má podíl i nedostatek ve vidění. Pokud je dítko slabozraké (málo vidí) nebo slepé, objevuje se více vad ve vývoji řeči než u dětí, které dobře vidí.
  • Nedostatek rozumové schopnosti: Záleží na stupni postižení. Tyto děti mají malou slovní zásobu. Dítě mluví pomaleji a deformovaně.
  • Porucha centrální nervové soustavy (dysartie): Dítě není schopno vyvozovat danou hlásku. Tato vada bývá velmi často po mozkové obrně.
  • Velmi zkrácená podjazyková uzdička: Kdy je velice těžké správně vyslovovat hlásky L, R, Ř. Odstranění uzdičky patří zubnímu lékaři nebo lékaři ORL.

Častějšími faktory opožděného vývoje řeči jsou:

  • Nedostatek citových vztahů.
  • Špatný vzor rodičů – šišláme na dítko.
  • Předčasné narození dětí.
  • Pohybová neobratnost – může být celková, kdy je dítě celkově neobratné nebo může jít pouze o oblast artikulační.
  • Nadávání dítěti za jeho opakovanou špatnou vyslovnost. Upozornit ano, ale žádné nadávky.  Nechcete přeci, aby se dítku ještě k tomu snížilo sebevědomí.

Základem je uvědomění si, že to za nás stejně nikdo nenapraví. Je to vzájemná spolupráce DITĚ – RODIČ popř. i logoped.

„Předcházet je lepší než napravovat.“

© Jitka Šufajzlová

Komentáře