Prostřední děti

Prostření děti jsou ve zvláštní pozici. Narodily se buď příliš pozdě na to, aby se s nimi zacházelo jako s prvorozenými a příliš brzy na to, aby jim vše procházelo jako nejmladším.

Rozporuplnost je vlastnost, která nejlépe charakterizuje právě prostřední děti.

Zaměříme se na rodinu se třemi dětmi. Více dětí je v dnešní době už vzácností. Prvorozený má v této rodině  hodně výhod a privilegií než druhorozený (prostřední) a nejmladšímu (třetímu narozenému) v dané rodině zase vše prochází.

prostřední dětiProstřední má za vzor svého staršího sourozence. Pokud vycítí, že může se svým  starším sourozencem soupeřit, neváhá a jde do toho. Ale v případě, cítí-li,  že je sourozenec silnější, chytřejší, jde zpravidla úplně jiným směrem.

Dle mnoha studií, které byly prováděny, vychází fakt, že druhorozený bývá do jisté míry protiklad prvorozeného 🙂

 Tyto děti (lidé) mívají nejvíce přátel v řadách svých vrstevníků. Proč?  Je to naprosto jednoduché. Neustálým posloucháním „Jsi na to moc malý“ v porovnání se starším sourozencem nebo „Jsi na to moc velký“ v porovnání s mladším sourozencem, si chodí pro pochopení mezi své vrstevníky. A i z tohoto důvodu mají prostřední narození rádi kolektivní sporty.

Velice rádi vyjednávají a uzavírají kompromisy. Není divu, aby se v rodině prosadily, musí se odlišit od svých sourozenců. Ten, kdo je v této pozici, to v dětství opravdu nemá jednoduché. Ale na druhou stranu jsou zase daleko lépe připraveni do života. Už od mala se s nimi niko nemazlí a musí si vše vydobýt sami. Umí lépe brát ostatní lidi takové, jací jsou.

Díky jejich  vlastnostem, jsou úspěšní jako manažeři či vedoucí.

Pokračování přístě ;-)

© Jitka Šufajzlová

zdroj: kniha Sourozenecké konstelace Kevin Leman

Komentáře