Sourozenecké vztahy

Pořadí, v jakém jsme se narodili, má podstatný vliv na to jací jsme i na to, jací jsme rodiče. Zkuste se nejprve podívat sami na sebe a zamyslet se, co je pro vás charakteristické: svědomitost, spolehlivost, perfekcionismus, pečlivost, jste tichý, systematický, pořádkumilovný.

  • rádi se předvádíte, máte hodně přátel a nejste hádavý typ, vyjednáváte, jste nekonfliktní, soupeřivý, samotář či usmiřovatel
  • jste okouzlující či rádi na sebe upoutáváte pozornost, jste srdeční, nekomplikovaní nebo jste někdy duchem jinde, jste bezstarostní, společenští, netrpělivý
  • To je jen minimum charakteristických vlastností, které jsou typické pro osobnost jako vy dle pořadí narození v rodině. Který řádek vlastností na Vás nejvíce sedí? Která skupina se k Vám hodí nejvíce?
  1. varianta – jste prvorozený (á) či jedináček
  2. varianta – jste prostřední
  3. varianta – jste nejmladší (benjamínek)

Odborníci říkají, že věkový rozestup mezi dětmi má také podstatný význam. Pokud je věkový rozdíl sourozenců více jak 5 let, tak se dítko narozené po 5 letech v rodině bere jako prvorozené – je to tzv. „druhá rodina“.
Když jsem si o těchto věcech postupně četla, tak jsem pomalu ale jistě u některých lidí pochopila, proč jsou vlastně takoví, jací jsou. A věřím, že i vám pomůže lépe pochopit, proč se vlastně někteří lidé chovají zrovna právě tak, jak se chovají.

Prvorození a jedináčci

Typické rysy, kromě již zmíněných jsou: vážnost, kritičnost, studijní typ, cílevědomost, obětavost, vstřícnost, spoléhá sám na sebe, loajálnost.
Jsou dva typy prvorozených či jedináčků:

  • vstřícný typ – „vzorové dítě“ – rádo dělá druhým radost, pečuje o druhého a dokonce je schopno se pro něj obětovat
  • agresivní typ – jde si tvrdě za svým cílem a neohlíží se vpravo ani vlevo, jejich cíle jsou velké a chtějí být ve všem nejlepší. Tato skupina prvorozených to má ve vztazích velice těžké. Není lehké s takovým člověkem být. Jejich cíle, hlavně pracovní, jsou pro ně velice důležité. Mnohdy až tak, že tomu obětují spoustu času a rodinné vztahy se odsouvají na další místo.

Prvorozeným se dostává více pozornosti, vše, co udělají, je pro rodiče velký prožitek. Většina rodičů se snaží první dítě všelijak povzbuzovat a podporovat. Vždyť přece náš „Pepík“ bude úspěšný. „Podívej se, tatínku, jak mu to jde!“ Říká vám to něco?

Po pracovní stránce najdeme prvorozené častěji ve vedoucích pozicích než prostřední či nejmladší narozené.
Být prvorozený má i své nevýhody. Prvorození, kteří to čtete, mi dáte určitě za pravdu, že jako „průkopníci“ cesty svým sourozencům jste byli více káráni a byly na Vás kladeny větší nároky. Museli jste více poslouchat, než váš mladší sourozenec. Ať chceme nebo nechceme, děláme to samé.

Pokračování přístě 😉

autor článku: Jitka Šufajzlová

zdroj: kniha Suurozenecké konstelace Kevin Leman

Komentáře